Akým spôsobom sa overuje hráčsky účet v OlyBet? Akým spôsobom sa overuje hráčsky účet v OlyBet?

Akým spôsobom sa overuje hráčsky účet v OlyBet?

 

Prostredníctvom kópie dvoch osobných dokladov môžeš overiť svoju totožnosť a začať hrať.  

Akceptujeme nasledujúce dokumenty:  

  1. Doklad
  • Občiansky preukaz - fotokópia oboch strán  
  • Povolenie na pobyt - fotokópia oboch strán  
  1. Doklad
  • Cestovný pas - fotokópiu strany s fotkou a osobnými údajmi  
  • Vodičský preukaz - fotokópiu strany s fotkou a osobnými údajmi  
  • EU zdravotný preukaz - fotokópia modrej strany s údajmi   

 

V prípade, že si cudzinec akceptujeme iba kombináciu dokumentov: Povolenie na pobyt a Cestovný pas . 

 

Overenie bankového účtu

Pred prvým výberom je povinnosťou každného hráča overiť svoj bankový účet. Je nevyhnutné, aby bol bankový účet zaregistrovaný na tvoje meno a aby si nám predložil dôkaz vlastníctva účtu, ako je napríklad výpis z účtu vo formáte .pdf. Po prihlásení sa do hráčskeho účtu klikni na menu v pravom hornom rohu a vyber možnosť "Overenie dokumentov". Následne si vyber typ dokumentu "Iné dokumenty" a nahraj požadovaný dokument.

 

Akceptujeme formáty:  JPEG, JPG, PNG alebo PDF. Veľkosť súboru musí byť do 5 MB a kópia dokumentu by mala byť čistá, farebná a všetky údaje musia byť nerozmazané a rozoznateľné. 

Overenie dokumentov môže trvať aj viac ako 24 hodín.