Je možné použiť bankový účet inej osoby na uskutočnenie výberu? Je možné použiť bankový účet inej osoby na uskutočnenie výberu?

Je možné použiť bankový účet inej osoby na uskutočnenie výberu?

Je prísne zakázané používať bankový účet inej osoby. Výber finančných prostriedkov je adresovaný osobe, na ktorej meno bol založený hráčsky účet. Spoločnosť OlyBet je oprávnená kedykoľvek požiadať hráča o predloženie originálnej dokumentácie, ktorou hráč preukáže, že je vlastníkom ním určeného bankového účtu v banke (napr. výpis z účtu, výpis z internetového bankovníctva, zmluva o vedení účtu, kartička s identifikačnými údajmi účtu a pod.).