Je možné sa registrovať ako cudzinec? Je možné sa registrovať ako cudzinec?

Je možné sa registrovať ako cudzinec?