Je používanie kasína OlyBet bezpečné? Je používanie kasína OlyBet bezpečné?

Je používanie kasína OlyBet bezpečné?

 Hranie v kasíne OlyBet je bezpečné, pretože zabezpečujeme dôvernosť údajov klientov a chránime bezpečnosť ich osobných údajov. Na úrovni Slovenskej republiky je ochrana osobných údajov fyzických osôb upravená: 

 


Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 


Všetky herné služby OlyBet sú licencované pod jurisdikciou SR. OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o. Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102, IČO:  35953080 má tieto licencie na hazardné hry vydané Úradom pre reguláciu hazardných hier SR: 00035/2020.