Limitom stávok sa rozumie hranica celkovej možnej sumy uzavretých stávok v aktuálnom kalendárnom mesiaci.   

Príklad: Hráč si nastaví limit stávok na 100 €. Do 24 hodín hráčovi aktivujeme limit. Po aktivácii limitu spraví hráč 100 točení (každé v hodnote 1 €). Po dosiahnutí limitu hráčovi zabránime v ďalších stávkach až do uplynutia aktuálneho kalendárneho mesiaca.