Ako sa vypočíta limit straty? Ako sa vypočíta limit straty?

Ako sa vypočíta limit straty?

Upozorňujeme, že neponúkame limit straty na celkovú sumu stávok za dané obdobie. Limit straty sa vypočíta tak, že sa z hodnoty uzatvorených stávok odpočíta celková výhra. Preto môže byť limit záporný, ak je kurz v Tvoj prospech. 

Napríklad si si aktivoval limit straty vo výške 50 €. Počas obdobia platnosti si podal stávky v celkovej hodnote 30 € a v tom istom období si vyhral 70 €. Obmedzenie by fungovalo nasledovne: -40 €/50 €, kde -40 € je rozdiel medzi celkovou sumou stávok a výhier (30 € mínus 70 €). Limitný zostatok je teda 90 €, pretože do limitu strát sa započítavajú aj výhry.