1. Otvor aplikáciu Firefox.
  2. Ťukni na Menu Toto je ikona v tvare troch čiar v pravom dolnom rohu obrazovky. 
  3. Potom ťukni na položku Nastavenia.
  4. Prejdi nadol a ťukni na položku Správa dát.
  5. Uisti sa, že je vybratá možnosť Vyrovnávacia pamäť a ťukni na Vymazať súkromné údaje.
  6. Nakoniec ťukni na OK.

Pomohol Vám tento článok?

0 z 0 to pomohlo