Limitom prehier sa rozumie hranica celkovej možnej sumy prehier v aktuálnom kalendárnom mesiaci.   

 


Príklad. Hráč si nastaví limit prehier na 100 €. Do 24 hodín hráčovi aktivujeme limit. Po aktivácii limitu môže hráč hrať dovtedy, kým nedosiahne limit prehier podľa vzorca:  Všetky stávky – Všetky výhry = 100 (Všetky prehry). Limit sa obnovuje začiatkom ďalšieho kalendárneho mesiaca.  

 

Tieto limity môže hráč meniť raz za kalendárny mesiac. Nastavenie nového, alebo sprísnenie starého spracujeme do 24 hodín. Uvoľnenie, alebo zrušenie limitu spracujeme na siedmy kalendárny deň po zadaní žiadosti.  

 


Vhodný limit si môžeš nastaviť kliknutím na peňaženku v pravom hornom rohu, z menu vyber možnosť "Sebaobmedzujúce opatrenia" a klikni na "Limit prehier".