Ako môžem zmeniť alebo zrušiť limit straty? Ako môžem zmeniť alebo zrušiť limit straty?

Ako môžem zmeniť alebo zrušiť limit straty?

Limit straty môže nastaviť, zmeniť alebo zrušiť výlučne sám zákazník. Ak chceš obmedzenie zmeniť, klikni na peňaženku v pravom hornom rohu, z menu vyber možnosť "Sebaobmedzujúce opatrenia" a klikni na "Limit stávok".

Na základe zákona o hazardných hrách §32, ods. 3: Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zabezpečiť, aby pri každom prihlásení sa hráča na jeho hráčsky účet a počas hry hráča si mohol hráč zadať nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia podľa odseku 1; ak si hráč takéto sebaobmedzujúce opatrenia zadá, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto sebaobmedzujúce opatrenie do 24 hodín od tohto zadania. Hráč si môže zadať sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia alebo zadať zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia podľa odseku 1. Ak si hráč zadal sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto sprísnenie najneskôr do 24 hodín od času, kedy hráč zadal sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia. Ak si hráč zadal zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto zmiernenie siedmy kalendárny deň od času kedy hráč zadal zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia. Hráč môže zadať zmenu sebaobmedzujúceho opatrenia len raz v kalendárnom mesiaci. 

§32, ods. 1: Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný pri každom prihlásení sa hráča na jeho hráčsky účet a prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry hráča zabezpečiť zobrazovanie týchto údajov: g) informáciu o možnosti nastavenia sebaobmedzujúceho opatrenia, a to maximálnej výšky celkových stávok a maximálnej výšky prehry hráča počas času hrania na tomto hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac od prvého prihlásenia hráča na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci vždy do aktuálneho prihlásenia na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci, a to samostatne pre internetové hry v internetovej herni a samostatne pre internetové hry v internetovom kasíne; za prehru hráča sa považuje suma predstavujúca rozdiel medzi súčtom všetkých stávok hráča vrátane tých stávok, ktoré nepriniesli výhru a súčtom všetkých jeho výhier.