Ako si môžem vyzdvihnúť svoju výhru? Ako si môžem vyzdvihnúť svoju výhru?

Ako si môžem vyzdvihnúť svoju výhru?

O vyplatenie výhry môžeš požiadať v sekcii “Výber z účtu” na svojom hráčskom účte v OlyBet. 

 

Výber finančných prostriedkov z hráčskeho účtu sa uskutoční prevodom na bankový účet hráča zadaný v hráčskom účte alebo hotovostne v Olympic Casino prevádzkach. Výber finančných prostriedkov je adresovaný osobe, na ktorej meno bol založený hráčsky účet. Spoločnosť OlyBet je oprávnená kedykoľvek požiadať hráča o predloženie originálnej dokumentácie, ktorou hráč preukáže, že je vlastníkom ním určeného bankového účtu v banke (napr. výpis z účtu, výpis z internetového bankovníctva, zmluva o vedení účtu, kartička s identifikačnými údajmi účtu a pod.). Vyplatenie bezhotovostne zrealizuje spoločnosť OlyBet tak, aby hráčom požadovaná suma bola odpísaná z hráčskeho účtu v prospech účtu v banke vo vlastníctve hráča uvedeného v jeho pokyne na Vyplatenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 (slovom piatich) pracovných dní od kedy hráč zadal pokyn na Vyplatenie, avšak iba za predpokladu, že v momente realizácie Vyplatenia bude na hráčskom účte dostatok finančných prostriedkov. Minimálna suma na výber pri bankovom prevode je 10 €. 

 

Upozorňujeme, že výbery sú vždy spracované rovnakou metódou, aká bola použitá na vklad.