Počítač - Windows
Klikni na ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu prehliadača. Klikni na ...
Počítač - MacOS
V ponuke prehliadača vyber Safari → Preferences → Advanced. Povoľ možno...
iPhone/iPad
Ak chceš vymazať históriu a súbory cookies, prejdi do Nastavenia > Safar...