Počítač - Windows/ MacOS
Klikni na ponuku Nástroje (tri bodkované čiary v pravom hornom rohu). V...
Android
V telefóne alebo tablete so systémom Android otvor aplikáciu Chrome.  V...
iPhone/iPad
Na iPhone alebo iPade otvor aplikáciu Chrome.  V spodnej časti ťukni na...