Počítač - Windows/ MacOS
Klikni na tlačidlo Menu a vyber položku Možnosti.  Vyber položku Súkrom...
iPhone/iPad
Otvor aplikáciu Firefox. Ťukni na Menu Toto je ikona v tvare troch čiar...
Android
Ťukni na ikonu Ponuka, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu.  Ťukni n...