iPhone/iPad
Ťukni na 3 bodky v pravom hornom rohu prehliadača. Vyber položku Nastav...
Android
Spusti prehliadač Microsoft Edge pre Android. Ťuknutím na položku Menu ...
Počítač - MacOS
Vyber položku Microsoft Edge v ponuke Band a potom v rozbaľovacej ponuk...
Počítač - Windows
Otvor prehliadač Microsoft Edge, vyber položku Menu (ikona 3 bodiek v p...